Persetujuan perkongsian

Perbentangan pesetujuan perkongsian ini (sebelum ini dikenali “Persetujuan") dibuat oleh dan diantara InstaRebate service (sebagai "Syarikat") dan rakan niaga, atau dikenali sebagai "Wakil", yang bersetuju seperti dibawah:

1. Peruntukan Am

1.1 Persetujuan ini menetapkan hubungan diatara semua pihak yang terlibat dibawah Program Perkongsian InstaRebate.
1.2 Program Perkongsian InstaRebate adalah diwujudkan bagi merujuk pelanggan baru kepada servis InstaRebate dan Kumpulan InstaForex.
1.3 Servis InstaRebate dan perkongsian Rakan Niaga adalah pihak yang utama dalam Perjanjian ini.
1.4 Rakan Niaga dirujuk kepada para pelanggan kepada servis InstaRebate dan Kumpulan InstaForex bagi tujuan mendapatkan kepentingan dibawah perjanjian ini dan tanpa ragu-ragu kepada mana-mana/atau penetapan undang-undang InstaForex.
* Peraturan asas Kumpulan InstaForex adlah dipaprkan didalam Perjanjian Perkongsian dan Tawaran Perjanjian Am Kumpulan InstaForex.
1.5 Pihak syarikat bersetuju untuk membayar pampasan kepada pihak rakan niaga untuk kerja-kerja menurut syarat dan prosedur yang dinyatakan di sini.
1.6 Terma dan syarat-syarat asas bagi perkongsian di antara Pihak telah dipaparkan tetapi tidak terhad untuk Perjanjian ini, khususnya, sekiranya yang melanggar peraturan-peraturan Kumpulan InstaForex.

2. Hak dan tanggungjawab pihak syarikat

2.1 Pihak syarikat akan membayar pampasan kepada rakan niaga seperti yang tertakluk didalam Artikel 6.
2.2 Pihak syarikat mempunyai hak untuk menerima laporan rakan niaganya diatas tujuan proses rujukan.
2.3 Kegagalan pihak rakan niaga mematuhi semua syarat-syarat ditetapkan didalam perjanjian ini membolehkan syarikat mengeluarkan rakan niaga tersebut daripada kumpulan.
2.4 Kegagalan pihak rakan niaga mematuhi semua syarat-syarat ditetapkan didalam perjanjian ini membolehkan syarikat membatalkan Perjanjian ini tanpa sebarang persetujuan.

3. Peruntukan Aktiviti Rakan Niaga dan Aktiviti Rujukan

3.1 Bagi mendaftar didalam sistem InstaRebate, rakan niaga haruslah melengkapkan borang pendaftaran yang boleh didapati di getforexrebate.com dengan memasukkan nombor akaun nyata InstaForex.
3.2 Bagi mendaftar didalam sistem InstaRebate, seorang pelanggan haruslah mengikuti pautan rujukan rakan niaga; daftarkan satu akaun nyata bersama InstaForex da lengkapkan borang pendaftaran dengan memasukkan nombor akaun. bagi setiap pelanggan yang dirujuk kepada kumpulan rakan niaga, rakan niaga tersebut akan mendapat komisyen 1 point bagi setiap dagangan dibuat oleh pelanggan, dimana seorang pelanggan akan mendapat rebat 1.5 point bagi setiap dagangan pelanggan tersebut.
3.3 Seorang Rakan niaga persendirian tidak boleh menerima komisen bagi mana-mana akaun rakan kongsi dan / atau mana-mana kaitan dengan Rakan Niaga; dan Rakan Kongsi yang sah tidak boleh menerima komisen bagi mana-mana akaun pengasas Rakan niaga yang sah disisi undang-undang.

4. penyelesaian pertikaian

4.1 Sekiranya berlaku pertikaian, Rakan Niaga berhak untuk membuat tuntutan terhadap Syarikat. Tuntutan hendaklah dibuat dalam masa lima hari bekerja selepas menyertakan alasan yang kukuh bagi setiap tuntutan..
4.2 Tuntutan mestilah dibuat secara bertulis dan sama ada dihantar secara fizikal kepada mel alamat Syarikat, atau dikemukakan dalam format elektronik kepada alamat e-mel rasmi yang disiarkan di laman web Syarikat. Tuntutan dalam format lain tidak akan diterima (termasuk, tanpa batasan, tuntutan telefon dan tuntutan di forum-forum web).
Setiap tuntutan haruslah mempunyai setiap maklumat berikut:
- nama penuh pelanggan atau nama Rakan Niaga;
     - perkara tentang berlakunya pertikaian;
     - Maklumat lain yang berkaitan.
4.4 Syarikat mempunyai hak untuk meminta maklumat tambahan yang diperlukan bagi membuat sebarang keputusan yang akan disediakan oleh Rakan Kongsi atau pelanggan.
4.5 Syarikat mempunyai hak untuk menafikan suatu tuntutan jika:
- tuntutan tidak memenuhi peruntukan yang ditetapkan dalam Perenggan 4.2, 4.3 dan 4.4 daripada Perjanjian ini.
- tuntutan telah dipaparkan di forum-forum web, rangkaian sosial dan sumber maklumat yang lain sebelum keputusan ditetapkan dan diberikan oleh Syarikat.
4.6 Syarikat akan mempertimbangkan tuntutan Rakan Niaga dan mengambil keputusan mengenai pertikaian secepat mungkin selepas itu, dan memberitahu Rakan niaga mengenai keputusan itu di dalam format elektronik (melalui e-mel). Tuntutan hendaklah dianggap dalam masa sepuluh hari bekerja selepas ia diterima.
4.7 Sekiranya berlaku pertikaian dan perkara berbangkit diantara Pihak yang terlibat didalam Perjanjian ini, Pihak yang terbabit hendaklah berusaha untuk menyelesaikannya secara baik dahulu.

5. Kerahsiaan

5.1 Semua maklumat yang diperloh daripada Rakan niaga daripada Syarikat dan yang berkaitan dengan aktiviti perniagaan dianatara rakan niaga dan Syarikat, termasuk mana-mana peruntukan di sini, hendaklah dikekalkan dalam kerahsiaan sepanjang tempoh dan dalam tempoh lima tahun selepas pembatalan Perjanjian ini.
5.2 Rakan Niaga tidak boleh mendedahkan maklumat sulit yang berkaitan dengan amalan dan perkhidmatan Syarikat kepada mana-mana pihak ketiga.
5.3 Pihak-pihak bersetuju untuk mengekalkan dalam kerahsiaan semua maklumat yang berkaitan dengan maklumat peribadi dan akaun pelanggan dan dagangan yang dibuat oleh pelanggan.

6. Pembayaran

6.1 Jika terdapat komisen harian melebihi 300 USD, manakala kurang daripada tiga pelanggan yang dirujuk oleh Rakan Kongsi aktif (yang sebenarnya berdagang), Syarikat berhak untuk menimbang semula jumlah komisen untuk Rakan Niaga tersebut.
6.2 Apabila mengira komisyen untuk Rakan niaga, Syarikat mempunyai hak untuk mengurangkannya dengan mengambil kesempatan daripada kelemahan platform dagangan, dan tidak termasuk pelanggan ini dari kumpulan Rakan Niaga dan perkhidmatan yang ditawarkan InstaRebate.
6.3 Jika jumlah komisen untuk pesanan dilaksanakan oleh pelanggan yang disebut melebihi 30 per sen jumlah komisen yang diterima oleh Rakan Niaga, dan / atau dalam kes pelanggaran Perenggan 3.3, Syarikat boleh menolak pembayaran komisen penuh kepada Rakan dan tidak termasuk pelanggan ini dari kumpulan Rakan Niaga dan perkhidmatan InstaRebate.
6.4 Syarikat mempunyai hak untuk memotong komisen dan memadam pelanggan dirujuk dari program kumpulan dan InstaRebate Partner jika:
- Syarikat mengesan dagangan melanggar Perjanjian Tawaran Awam atau Perjanjian Bonus Kumpulan InstaForex mengenai akaun pelanggan disebutkan;
- Rakan Kongsi menerima komisen dari akaun pelanggan disebutkan dan disyaki wujud unsur penipuan;
- pelanggan disebutkan menggunakan strategi perdagangan yang bertujuan untuk mengambil rebat (termasuk tetapi tidak terhad kepada kes-kes apabila strategi ini adalah sebahagian daripada strategi yang sama bagi akaun pelanggan dan akaun Rakan Niaga).
6.5 Jika terdapat apa-apa maklumat akaun yang diberikan semasa pendaftaran oleh Rakan niaga adalah sama dengan maklumat akaun yang diberikan semasa pendaftaran oleh pelanggan dalam kumpulan Rakan Niaga, Syarikat mempunyai hak untuk mempertimbangkan masalah ini sebagai alasan bagi permohonan penuh Perenggan 3.3 dan 6.4 yang termaktub didalam Perjanjian in.
6.6 Dalam kes Syarikat mendapati bahawa alamat IP daripada Rakan niaga adalah sama dengan alamat IP pelanggan dalam kumpulan Rakan Niaga, Syarikat berhak untuk menganggap kebetulan ini sebagai alasan bagi permohonan penuh Perenggan 3.3 dan 6.4 dalam perjanjian ini.
6.7 Kandungan laman web ini, termasuk struktur dan maklumat grafik, dilindungi oleh hak cipta. Pengeluaran semula, menyebarkannya atau menggunakan kandungan laman web ini dan unsur-unsur adalah dilarang sama sekali kecuali dipersetujui sebelum ini dengan pihak Syarikat.
6.8 Menggunakan laman web dengan nama domain sama dengan getforexrebate.com rasmi sebagai satu cara untuk pelanggan merujuk adalah dilarang. Syarikat mempunyai hak untuk membatalkan komisen yang dibayar untuk akaun yang berdaftar melalui laman web tersebut dan tidak termasuk pelanggan disebutkan dengan cara ini dari kumpulan Rakan Niaga dan perkhidmatan InstaRebate.
6.9 Rakan Kongsi tidak berhak untuk membayar pelanggan apa-apa bayaran tambahan kepada rebat yang mereka terima. Dalam satu peristiwa mengesan kes-kes pembayaran tambahan kepada pelanggan, Syarikat mempunyai hak untuk memohon Perenggan 3.3 dan 6.4 Perjanjian ini.
6.10 Dalam kes ini, Syarikat mendapati bahawa enjin carian, termasuk YANDEX dan GOOGLE, indeks Rakan niaga dalam kombinasi dengan "instaforex" dan / atau "InstaRebate" kata kunci termasuk tiap-tiap mungkin varian ejaan kata-kata ini dan kata-kata konsonan dalam bahasa-bahasa berbeza yang digunakan oleh Rakan Niaga sebagai mekanisme rujukan, Syarikat mempunyai hak untuk membatalkan komisen yang dibayar kepada Rakan Niaga tanpa notis terlebih dahulu.
6.11 Rakan niaga mempunyai hak untuk meminta Syarikat laporan kewangan bulanan kepada beberapa pelanggan Rakan disebutkan dan beberapa akaun pelanggan dan juga kepada keputusan perdagangan yang dibuat oleh pelanggan Rakan yang disebut.
6.12 Komisyen hendaklah dibayar kepada Rakan Niaga melalui pemindahan wang ke akaun komisyen Rakan niaga yang berdaftar dalam Syarikat dalam masa 2 hari tetapi tidak lewat daripada 48 jam selepas pelanggan Rakan Niaga disebutkan telah melaksanakan suatu pesanan.
6.13 Syarikat bersetuju untuk membayar Rakan niaga komisen sebanyak 1 mata peratusan bagi setiap pesanan dilaksanakan oleh seorang pelanggan yang dirujuk oleh Rakan niaga.

7. Peruntukan Terakhir

7.1 Perjanjian ini berkuatkuasa selepas ditandatangani oleh kedua-dua Pihak.
7.2 Perjanjian ini hendaklah terus berkuat kuasa selama dua belas bulan pada tarikh tandatangan.
7.3 Tertakluk kepada pelaksanaan terma dan syarat ini, Perjanjian ini hendaklah dilanjutkan selama-lamanya.
7.4 Syarikat secara boleh meminda atau menambah terma dan syarat Perjanjian ini dengan memberi notis 5 hari.

How to make money with

image

InstaRebate